Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby tworzy zarówno wspólny interdyscyplinarny obszar badawczy dla rzeźbiarzy i architektów wnętrz, jak i możliwości prowadzenia badań w poszczególnych specjalnościach. Wspólny obszar badawczy obejmuje badania nad złożonymi interakcjami między sztuką zajmującą się w szerokim znaczeniu przestrzenią i trójwymiarowością, a zagadnieniami związanymi z projektowaniem wnętrz i designem.

Architektura Wnętrz

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby, powstała w październiku 2019 r. z połączenia Pracowni Architektury Wnętrz (powołanej z dniem 1 października 2015 r. w Instytucie Artystycznym) oraz Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dowiedz się dlaczego warto studiować na Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby. Zapoznaj się z naszą kadrą, terminarzem i warunkami rekrutacji, praktycznymi informacjami dla kandydatów oraz ramowym programem i planem studiów na kierunku Architektura Wnętrz.